Flowers, Zhengkang, Yunnan, China, 2004

Flowers, Zhengkang, Yunnan, China, 2004
Photographer: Wen, Jun