Habit, Tengchong, Yunnan, China, 2004

Habit, Tengchong, Yunnan, China, 2004
Photographer: Wen, Jun