Flower, Lijiang, Yunnan, China, 2007

Flower, Lijiang, Yunnan, China, 2007
Photographer: Wen, Jun